วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีลดโลกร้อน

โลก  โดยปกติ ชั้นบรรยากาศของโลกจะประกอบด้วยก๊าซชนิดต่าง  และไอน้ำ เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ มาถึงบรรยากาศโลกประมาณ 30% จะสะท้อนกลับสู่ห้วงอวกาศ อีก 70% ผ่านเข้ามาพื้นผิวโลกและถูกดูดซับไว้ พื้นดิน พื้นน้ำ ฯลฯและจะถูกคายออกมาซึ่งเป็นคลื่นความร้อนกลับสู่ชั้นบรรยากาศ คลื่นความร้อนบางส่วน จะถูกกักไว้ที่ก๊าซเรือนกระจก ในภาวะปกติระบบการทำงานเหล่านี้จะช่วยให้อุณหภูมิโลกไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป
ปรากฏการณ์โลกร้อน  หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร  มีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน  กว่าร้อยละ 80 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก  เช่น
   1.คาร์บอนไดออกไซด์  เกิดจากการเผาไหม้ในหลายรูปแบบ
   2.มีเทน  เกิดจากจากการทำนาข้าว หรือพืชที่ขังน้ำ และปศุสัตว์
   3.คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  เกิดจากของใช้ประจำวัน  สเปรย์ มูซ, พลาสติก โฟม
ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้

16  วิธีง่ายๆช่วยลดโลกร้อน
1.ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
2.ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย เครื่องใช้ไฟฟ้า  ด้วยการดึงปลั๊กออก
3.เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน เ
4.เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ประหยัดกว่าหลอดปกติ 40%
5.ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง  ใช้รถโดยสารประจำทาง ปั่นจักรยาน หรือ เดินแทนเมื่อต้องไปทำกิจกรรมหรือธุระใกล้ๆ บ้าน
6.นัดเพื่อนร่วมงานที่บ้านอาศัยใกล้ๆ นั่งรถยนต์ไปทำงานด้วยกัน ช่วยประหยัดน้ำมัน
7.เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
8.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐาน 
9.ไปตลาดสดใกล้บ้านแทนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง เพราะในซูเปอร์มาร์เก็ต อาหารสดทุกอย่างมีการห่อด้วยพลาสติกและโฟม ทำให้เกิดขยะจำนวนมาก
10.ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะทางไกลการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20%
11 เช็กลมยาง การขับรถที่ยางลมมีน้อยอาจทำให้เปลืองน้ำมันได้ถึง 3% จากภาวะปกติ
12.ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ ในการตากเสื้อผ้าที่ซักแล้วให้แห้ง ไม่ควรใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งหากไม่จำเป็น เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
13.ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด การผลิตน้ำประปาของเทศบาลต่างๆ ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำให้น้ำสะอาด และดำเนินการจัดส่งไปยังอาคารบ้านเรือน
14.ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำที่ปรับความแรงน้ำต่ำๆ ได้ เพื่อจะได้เปลืองน้ำอุ่นน้อยๆ
15.  สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด
16.ปลูกต้นไม้ 1 ต้นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตันตลอดอายุขัย และรดน้ำช่วงเช้า และกลางคืน ป้องกันการระเหย
ฝากทิ้งท้าย
ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน เราช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้โดย  การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการ  ดำรงตนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จะเป็นการพัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น